Ogarniamprad.pl

Aktualności środa, 18.04.2018

Ile płacę za prąd budowlany i dlaczego tak drogo?

Nie ważne czy budujesz dom, czy lokal użytkowy, musisz przyłączyć go do sieci elektroenergetycznej

I wtedy potrzebujesz „prąd budowlany”¹.

Nie masz wyboru jeśli chodzi o taryfę – grupa taryfowa C – ale masz wybór jeśli chodzi o cenę za kWh energii elektrycznej, która będzie zasilała Twój budynek. Na samej opłacie handlowej możesz zyskać ponad 400 zł w roku.

Co do taryfy, przyłączenie do sieci odbywa się w zgodzie z Prawem Energetycznym oraz Rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jako odbiorca zasilany napięciem niskim, zgodnie z tym rozporządzeniem, możesz być przydzielony do grupy IV, V, oraz VI.

Zgodnie z Prawem budowlanym art. 41 pkt. 5: Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Po wybudowaniu przyłącza, do czasu zamknięcia dziennika budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, obowiązkowo otrzymujesz taryfę C. Ale nie musisz czekać ze zmianą sprzedawcy na zakończenie budowy i zmianę taryfy z C np. na G, zazwyczaj tańszą, dedykowaną gospodarstwom domowym.

Jeśli masz zawartą umowę kompleksową na czas nieokreślony – to jest bardzo ważne – możesz zmienić sprzedawcę, a wraz z nim warunki cenowe dla taryfy C. Nowy sprzedawca wypowie w Twoim imieniu umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia (najczęściej 3 miesiące) i będziesz płacić mniej.

Co do ceny, aby było tanio – dołącz do licytacji na naszej platformie i pozwól nam zająć się formalnościami. A Ty skoncentruj się na budowie i wyposażeniu.

Ile możesz ugrać?

Możesz oszczędzić ponad  413 zł w roku na samej opłacie handlowej (34,44 zł brutto/ miesiąc w Wielkopolsce) nie wspominając o cenie za kWh, która jest zdecydowanie niższa. Wartość oszczędności jest funkcją wielkości zużycia energii. W przypadku większego obiektu idzie w tysiące zł.

Ta kasa przyda Ci się na inne wydatki, których w przypadku budowy nie brakuje. Wiem z autopsji!

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

____________
¹„prąd budowlany” – to potocznie grupa VI, gdzie od przedsiębiorstwa
energetycznego otrzymujesz tylko warunki przyłączenia do sieci i
własnym kosztem i staraniem montujesz przyłącze tymczasowe.

Piotr z ogarniamprad.pl
Piotr z ogarniamprad.pl

Opinie Klientów