ogarniam prąd

Kontakt

Ogarniamprad.pl sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań

kontakt@ogarniamprad.pl

tel. : +48  61 278 64 70
fax : +48  61 278 64 75

Budynek „Biznes i Nauka”

Ogarniamprad.pl sp. z o.o. ul. Obornicka 330 , 60-689 Poznań,
NIP:7811898990, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000518686 kapitał zakładowy 118 000 złotych.