Ogarniamprad.pl

Zmiany sprzedawcow pradu i gazu we wrzesniu 2017
Aktualności3:35 min Wtorek, 05.12.2017

Zmiany sprzedawców prądu i gazu we wrześniu 2017 r.

Znamy już najświeższe dane dotyczące zmian sprzedawcy prądu i gazu. Z obu raportów, opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że umów, których przedmiotem jest zmiana sprzedawcy prądu i gazu sukcesywnie przybywa.

Ostatnie miesiące nie są jednak pod tym względem szczególnie dynamiczne – dotyczy to zarówno statystyk dotyczących września 2017 r., jak i trzeciego kwartału. Jest to zresztą specyfika tego okresu w roku. Z największą dynamiką zmian mamy do czynienia zawsze w pierwszym miesiącu (i kwartale) każdego roku.

Nowe umowy TPA na rynku sprzedaży prądu

Jeśli chodzi o wyniki września br. na rynku sprzedaży energii elektrycznej – miesiąc ten zakończył się podpisaniem 6482 nowych umów TPA, oznacza to, że liczba zmian sprzedawców prądu od początku wprowadzenia zmian w tym zakresie zwiększyła się do poziomu 715 141.

W porównaniu z sierpniem, doszło do niewielkiej zmiany – liczba nowych umów TPA ukształtowała się na podobnym poziomie. Sierpień br. zakończył się wynikiem 6177 nowych umów. Na razie nie widać szans na powtórzenie wyniku z czerwca, kiedy to po raz pierwszy od stycznia osiągnięty został wynik pięciocyfrowy – zmian na koniec czerwca dokonało 10 010 odbiorców energii elektrycznej.

Zmiany sprzedawcy gazu: lipiec – wrzesień 2017 r.

Na rynku sprzedaży gazu także kontynuowany jest trend wzrostowy w zakresie umów TPA. Według raportu Prezesa URE, przygotowanego na podstawie danych z ankiet kwartalnych przeprowadzonych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oraz innych operatorów systemów dystrybucyjnych, zmian sprzedawców przybywa.

Klienci coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje uwolnienie cen na rynku gazu, nie bez znaczenia są również prowadzone na szeroką skalę kampanie reklamowe oraz wchodzenie na rynek kolejnych podmiotów sprzedających gaz. Oferta, podobnie jak na rynku energii elektrycznej, staje się coraz bardziej różnorodna, a przez to także atrakcyjna pod względem cenowym.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku zawarto 122 080 nowych umów dotyczących zmiany sprzedawcy gazu. Na koniec czerwca 2017 roku ogólna liczba zmian ukształtowała się na poziomie 108 134 umów. Przybyło więc 13 946 nowych umów. To liczba niższa niż w drugim kwartale, wówczas (licząc od końca marca do końca czerwca 2017 roku) przybyło 14 718 nowych umów.

Zauważono zatem lekkie zmniejszenie dynamiki trendu wzrostowego – w porównaniu do drugiego kwartału, jednak nie ma mowy o zahamowaniu ciągłego, stabilnego wzrostu.

Przed nami ostatni kwartał 2017 roku – już dziś można jednak stwierdzić, że bieżący rok potwierdził stabilizację trendu wzrostowego na rynku umów TPA sprzedaży prądu i gazu. Stałe rozszerzanie wachlarza możliwości, jakie daje uwolnienie obu rynków na poziomie sprzedaży energii elektrycznej i gazu odbiorcom końcowym, spowodowało, że dobra te są w coraz większym stopniu „traktowane” przez konsumentów tak samo jak inne towary i usługi, nabywane na zasadach wolnorynkowych.

Rosnąca konkurencja i jednoczesne stabilizowanie warunków formalno-prawnych przyczynia się do większego zainteresowania możliwością wyboru optymalnej dla danego użytkownika oferty rynkowej.

Źródło zdjęcia: ure.gov.pl

Ogarniamprad.pl
Ogarniamprad.pl

Opinie Klientów