Ogarniamprad.pl

Zmiana sprzedawcy gazu
Okiem eksperta3:55 min Piątek, 21.04.2017

Zmiana sprzedawcy gazu- 7 kluczowych elementów

Liczba zmian sprzedawcy gazu nie jest jeszcze tak duża jak w przypadku sprzedaży prądu, jednak daje się zauważyć trend wzrostowy. Zmieniając sprzedawcę gazu należy jednak pamiętać o istotnej różnicy w porównaniu z zasadami normującymi kwestie sprzedaży prądu. Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy gazu w Polsce? Na co zwrócić uwagę? Ilu odbiorców już zmieniło sprzedawcę gazu?

Liczba zmian sprzedawcy gazu nie jest jeszcze tak duża jak w przypadku sprzedaży prądu, jednak daje się zauważyć trend wzrostowy od czasu, gdy wprowadzono liberalizację rynku. Podobnie jak w przypadku sprzedawców prądu obowiązuje tu zasada TPA (Third Party Access) – uregulowana w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym odbiorcy końcowi mogą współuczestniczyć w wyborze sprzedawcy.

Ceny proponowane przez sprzedawcę gazu muszą być zatwierdzone przez prezesa URE. Mowa tu jednak o stawkach maksymalnych. Nie ma jednak takiej potrzeby w przypadku stawek minimalnych.

Każda firma, która oferuje sprzedaż gazu musi posiadać koncesję prezesa URE – jeśli chcemy podpisać umowę z nowym sprzedawcą, koniecznie sprawdźmy, czy posiada takie uprawnienie – wykaz sprzedawców posiadających koncesję znajduje się na stronie URE – http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html. Zatwierdzone taryfy publikowane są natomiast na stronie http://bip.ure.gov.pl.

Zmiana sprzedawców gazu w ostatnich latach

Trend wzrostowy wyraźnie się utrwala. O ile w roku 2011 odnotowano tylko kilka takich przypadków, o tyle w 2012 było ich już ponad dwieście, w 2014 r. możemy już mówić o tysiącach (7007 nowych umów), w 2015- kilkadziesiąt tysięcy (30 749). Łącznie – od 2011 roku do końca 2016 na taką zmianę zdecydowało się 78 437 odbiorców.

O ile w początkowej fazie liberalizacji rynku z możliwości zmiany sprzedawcy korzystali przede wszystkim klienci instytucjonalni, o tyle z czasem wzrosło również zainteresowanie taką ofertą wśród klientów indywidualnych. Wpływ na tego rodzaju zmiany ma przede wszystkim zwiększająca się  świadomość rynkowa klientów, którą kształtują m.in. kampanie reklamowe, a także coraz szersza dostępność oferty – co ma ścisły związek z liczbą umów ramowych podpisanych przez operatorów i sprzedawców.

Im więcej takich umów w posiadaniu OSD, tym większa konkurencyjność na rynku i atrakcyjniejsze warunki cenowe dla odbiorców końcowych. Umowy ramowe decydują o warunkach prowadzenia przez sprzedawcę działalności na terenie danego OSD.

Jakiego sprzedawcę wybrać?

Kilka kluczowych elementów oferowanych przez sprzedawców umów decyduje o ich atrakcyjności. Na jakie warunki zwrócić szczególną uwagę?

1. Chodzi o cenę jednostkową gazu oraz zasady, według których może być zmieniana w trakcie trwania umowy

2. Czas obowiązywania umowy

3. Okres rozliczeniowy

4. Opłata abonamentowa

5. Warunki rozwiązania umowy i wysokości kary za jej zerwanie

6. Informacja nt. zużycia rocznego i inne dotyczące rzeczywistego zużycia gazu

7. Sposób i możliwości realizowania płatności

Jak wygląda zmiana sprzedawcy w praktyce?

Zmiana jest bezpłatna, może jej dokonać każdy, kto posiada umowę kompleksową o sprzedaży i dystrybucji gazu z PGNiG. Zmiana taka nie wiąże się z żadnymi ewentualnymi przerwami w dostawie gazu. Nie ma też potrzeby wymiany żadnych urządzeń i instalacji. Za dostawę nadal odpowiada OSD.

Cały czas potrzebny na realizację zmiany to zazwyczaj miesiąc.

Aby prawidłowo dokonać zmiany sprzedawcy, w pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę z nowym sprzedawcom (który działa na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Należy podpisać też upoważnienie, które pozwoli nowemu sprzedawcy występować w imieniu klienta i w praktyce – zrealizować za niego pozostałe formalności, czyli poinformować Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie, a także wypowiedzieć umowę kompleksową z dotychczasowym sprzedawcą.

Sprzedawca wpłaca też stosowną kaucję dla OSD, aby zachować ciągłość dostawy gazu dla klienta.

Dystrybutor jest zobligowany umożliwić zmianę sprzedawcy nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym złożono powiadomienie o zmianie sprzedawcy (zazwyczaj dokonuje tego upoważniony przez klienta sprzedawca).

Pamiętajmy, że kluczowym warunkiem rozwiązania „starej” umowy jest zachowanie okresu wypowiedzenia. Przy zmianie umowy zawsze należy pamiętać o obu terminach: rozwiązania dotychczasowej umowy i wejścia w życie nowej.

Ogarniamprad.pl
Ogarniamprad.pl

Opinie Klientów