Ogarniamprad.pl

Rozdzielenie prądu na dwa liczniki
Okiem eksperta3:40 min Piątek, 27.01.2017

Rozdzielenie prądu na 2 (dwa) liczniki

Nosimy się z zamiarem wynajęcia części naszej nieruchomości lokatorom albo firmie? A może mieszkamy w wielopoziomowym domu wraz z drugą rodziną i chcielibyśmy rozliczać się niezależnie? W tych wszystkich przypadkach warto zastanowić się nad zainstalowaniem drugiego licznika, dzięki czemu będziemy mogli rozliczać się osobno.

W jaki sposób przeprowadzić podział instalacji elektrycznej?

Konieczne będzie podjęcie takich samych kroków formalnych jak w przypadku instalacji pierwszego licznika. W tym celu osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z lokalu (może to być zarówno akt własności, współwłasności, najmu, użytkowania wieczystego, zarządu) musi złożyć wniosek o warunki przyłączenia. Wniosek o przyłączenie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez operatora, jeśli nie będzie przeszkód natury technicznej. Wnioskodawca otrzyma wówczas warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie.

Koszty

Koszty takiego przedsięwzięcia zależą od warunków technicznych nieruchomości. Musimy pamiętać, że część, która ma otrzymać licznik powinna posiadać „własne” obwody – jeśli tak nie jest, wówczas trzeba się liczyć z kosztami przeróbki instalacji – czyli przeprowadzenia nowych przewodów.

Jeśli obie części nieruchomości takie niezależne obwody posiadają, do dokonania rozdziału wystarczą zmiany w obrębie rozdzielnicy.

Wszystkie prace (i koszty) związane z pracami „adaptacyjnymi” dla drugiego licznika (łącznie z zaprojektowaniem nowej instalacji) leżą po stronie inwestora.

Alternatywne rozwiązanie – podlicznik

Innym sposobem na oddzielne rozliczanie się za prąd przy korzystaniu z jednej nieruchomości może być zainstalowanie podlicznika energii elektrycznej.

W przeciwieństwie do instalacji kolejnego licznika, w przypadku podlicznika nie są wymagane właściwie żadne procedury natury formalnej (chociaż o takim pomyśle powinniśmy poinformować zakład energetyczny, jest to wymagane wówczas, gdy ingerujemy w instalację i konieczne jest np. rozplombowanie urządzenia pomiarowego).

Instalacji podlicznika powinien się podjąć elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia (SEP).

Samo rozliczanie się z operatorem nie podlega żadnym zmianom – nadal odpowiedzialność spoczywać będzie na osobie, która podpisała umowę na dostawę prądu do nieruchomości. Po podłączeniu podlicznika wciąż będzie obowiązywać również jedna faktura, wystawiana na tego samego adresata.

Podlicznik służy do rozliczania się użytkowników między sobą. Samo urządzenie jest własnością odbiorcy prądu, który przeprowadza montaż także we własnym zakresie.

Jaki model podlicznika?

Dokonując zakupu podlicznika pamiętajmy, że musi się on „zgadzać” z rodzajem instalacji, która może być zarówno jednofazowa, jak i trzyfazowa (i podlicznik musi jej odpowiadać) – podobnie jak w przypadku taryfy dwustrefowej – jeśli taka obowiązuje w nieruchomości, w której planujemy instalację podlicznika, wówczas i on będzie musiał być dwustrefowy.

Musimy również pamiętać, że obowiązują nas pewne zasady związane z samą instalacją tego typu urządzeń pomiarowych. Przede wszystkim miejsce powinno być bezpieczne (daleko od wilgoci) i usytuowane tak, aby obsługa nie stanowiła żadnego problemu.

Żadne urządzenia pomiarowe nie powinny być montowane w miejscach, do których mogą mieć łatwy dostęp osoby trzecie – w związku z tym, jeśli muszą być zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych, należy umieścić je w stosownych szafkach (pozwalających na łatwy odczyt).

Decydując się na autonomiczne rozliczanie prądu między różnymi podmiotami – za pomocą podlicznika – oszczędzamy na dodatkowych kosztach związanych z pełną obsługą handlową – jak to ma miejsce w przypadku zamontowania następnego licznika.

Z drugiej strony – w takim przypadku nie możemy mówić o pełnej niezależności. Jest to rozwiązanie na potrzeby „wewnętrzne” między rozliczającymi się, natomiast nie ma tu mowy o żadnych nowych formalnościach związanych bezpośrednio z zakładem energetycznym.

Ogarniamprad.pl
Ogarniamprad.pl

Opinie Klientów