Ogarniamprad.pl

Przetargi

Jak działamy?

Nie ma łatwych pieniędzy do pozyskania, ale są proste rozwiązania, które pomagają gminom i jednostkom publicznym uwolnić gotówkę.


LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Licytacja elektroniczna jest trybem udzielenia zamówienia, który polega na umożliwieniu wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu składania – za pomocą narzędzia elektronicznego dostępnego za pośrednictwem Internetu – coraz korzystniejszych ofert (postąpień). W toku licytacji wykonawcy przebijają oferty złożone przez konkurentów, oferując coraz niższe ceny. Dzięki wykorzystaniu narzędzi elektronicznych wykonawcy mogą na bieżąco obserwować przebieg licytacji (w tym również zaproponowane przez innych wykonawców ceny) i niezwłocznie reagować na jej przebieg.

Licytacja elektroniczna została zaprojektowana jako prosty i szybki sposób udzielania mniej skomplikowanych zamówień, w szczególności do zamawiania dostaw lub usług powszechnie dostępnych i o ustalonych standardach jakościowych. Takim produktem jest energia elektryczna i paliwo gazowe.

Licytacja elektroniczna może być stosowana wyłącznie do udzielania zamówień o wartości, nieprzekraczającej tzw. progów unijnych – kwot określonych w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Na rok 2020 jest to 214 000 euro.

Na Platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamowień Publicznych w 2019 r. zostało przeprowadzonych/uruchomionych 214 licytacji przez 69 zamawiających (w 2018 r. – 270 przez 113 zamawiających). Suma oszczędności, liczonych od pierwszej oferty złożonej w postępowaniu do ceny oferty najkorzystniejszej, wyniosła 44 419 802,68 zł (w 2018 r. – 31 691 584,42 zł). Największy zysk osiągnięty w licytacji to kwota 6 200 000,00 zł

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Jesteśmy firmą, która za pośrednictwem platformy aukcyjnej obniża koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego. Nasze działania polegają na kompleksowej obsłudze przetargów elektronicznych oraz wsparciu w zakresie prawa energetycznego. Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania i technologię aby zwiększać satysfakcję naszych Klientów. Doskonale wiemy, że na wiele ważnych wydatków gminnych brakuje finansowania. Generowane oszczędności na energii w kwotach kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych mogą pomóc w ich realizacji. Tym bardziej, że okazuje się, że w wyniku naszych działań dostawcy energii znacząco obniżają ceny nawet bez zmiany dostawcy.

 

[1] Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamowień publicznych w 2019 r.

 


Opinie Klientów