Ogarniamprad.pl

Przetargi

Jak działamy?

Nie ma łatwych pieniędzy do pozyskania, ale są proste rozwiązania, które pomagają gminom i jednostkom publicznym uwolnić gotówkę.


LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Licytacja elektroniczna jest trybem udzielenia zamówienia, który polega na umożliwieniu wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu składania – za pomocą narzędzia elektronicznego dostępnego za pośrednictwem Internetu – coraz korzystniejszych ofert (postąpień). W toku licytacji wykonawcy przebijają oferty złożone przez konkurentów, oferując coraz niższe ceny. Dzięki wykorzystaniu narzędzi elektronicznych wykonawcy mogą na bieżąco obserwować przebieg licytacji (w tym również zaproponowane przez innych wykonawców ceny) i niezwłocznie reagować na jej przebieg.

Licytacja elektroniczna została zaprojektowana jako prosty i szybki sposób udzielania mniej skomplikowanych zamówień, w szczególności do zamawiania dostaw lub usług powszechnie dostępnych i o ustalonych standardach jakościowych. Takim produktem jest energia elektryczna i paliwo gazowe.

Licytacja elektroniczna może być stosowana wyłącznie do udzielania zamówień o wartości, nieprzekraczającej tzw. progów unijnych – kwot określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Na rok 2018 jest to 221 tys. euro = 952 885,7 PLN netto zł (PLN/EUR 4,3117)

Na Platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2016 zostało przygotowanych 309 licytacji przez 106 zamawiających (w 2015 r. – 369 przez 146 zamawiających). Wartość wszystkich wygranych w 2016 r. licytacji wyniosła 84 518 856,99 zł (w 2015 r. – 88 634 178,00 zł). Suma oszczędności, liczonych od pierwszej oferty złożonej w postępowaniu do ceny oferty najkorzystniejszej, wyniosła 31 171 126,67 zł (w 2015 r. – 19 494 461,84 zł). Największe oszczędności uzyskane w sposób w licytacji wynosiły 4 500 000,00 zł.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Jesteśmy firmą, która za pośrednictwem platformy aukcyjnej obniża koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego. Nasze działania polegają na kompleksowej obsłudze przetargów elektronicznych oraz wsparciu w zakresie prawa energetycznego. Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania i technologię aby zwiększać satysfakcję naszych Klientów. Doskonale wiemy, że na wiele ważnych wydatków gminnych brakuje finansowania. Generowane oszczędności na energii w kwotach kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych mogą pomóc w ich realizacji. Tym bardziej, że okazuje się, że w wyniku naszych działań dostawcy energii znacząco obniżają ceny nawet bez zmiany dostawcy.

 

[1] Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.

 


Opinie Klientów