Ogarniamprad.pl

Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą energii
Okiem eksperta3:20 min Czwartek, 27.04.2017

Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej czyli 3-ważne formalności

Z roku na rok liczba zmian umów, których przedmiotem jest sprzedaż prądu, rośnie. Wprowadzenie możliwości decydowania o wyborze i zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, spowodowało, że coraz częściej podejmujemy takie właśnie decyzje, poszukując najlepszego dla siebie rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że zawsze odbywa się to bezproblemowo. Często tuż po podpisaniu umowy zdajemy sobie sprawę, że nie jest jednak dla nas korzystna. Kiedy i na jakich zasadach możemy od niej odstąpić?

Odstąpienie od umowy, w jakich sytuacjach można tego dokonać?

Kiedy klient, który zawarł niesatysfakcjonującą go umowę, ma prawo do odstąpienia od niej? Możliwość taką mamy w przypadku sprzedaży (a więc podpisania umowy) poza lokalem przedsiębiorcy. Czyli w przypadku gdy np. podpisujemy umowę w naszym domu z przedstawicielem sprzedawcy. Prawo ściśle określa jak powinna wyglądać prawidłowo zawarta umowa, jeśli sprzedawca dopuści się jakichkolwiek zaniedbań, może to być podstawą do odstąpienia od umowy. Klient może uznać, że został wprowadzony w błąd i nie był świadomy niekorzystnych dla siebie konsekwencji w ten sposób zawartej umowy.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 2014 r. sprzedawca jest zobowiązany do przekazania klientowi informacji na temat terminu i sposobu realizacji prawa do odstąpienia od umowy. Musi również zostawić wzór formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawcy często nie informują klienta o możliwości odstąpienia od umowy, nie pozostawiają też obligatoryjnego wzoru stosownego formularza. Pamiętajmy również o tym – już przy  podpisywaniu umowy – że sprzedawca musi nam pozostawić nasz egzemplarz. Będzie on podstawą do jakichkolwiek działań, które możemy podjąć, jeśli umowa okaże się nieprawidłowa.

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Podpisanie umowy poza lokalem sprzedawcy niesie ze sobą określone skutki – najistotniejszy dla klienta dotyczy możliwości odstąpienia od tego rodzaju umowy w terminie do 14 dni od daty jej podpisania. Można to uczynić nie podając żadnych powodów. Termin ten zostaje przedłużony do 12 miesięcy, jeśli sprzedawca nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec klienta i nie powiadomił go o możliwości odstąpienia od umowy.

Jeśli chcemy odstąpić od umowy musimy dokonać określonych formalności:

1) Informację o chęci odstąpienia od umowy należy przekazać sprzedawcy w formie pisemnej, jeśli dopuszcza on możliwość uczynienia tego za pośrednictwem internetu, sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie takiej odmowy i przesłać klientowi tę informację na trwałym nośniku.

2) Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy musi być prawidłowe, co oznacza konieczność umieszczenia w nim obligatoryjnych informacji.

3) Wymagane dane dotyczyć mają sprzedawcy prądu i są to: nazwa, adres pocztowy, ew. również adres e-mail oraz dane klienta: imię, nazwisko klienta, adres pocztowy, ew. również adres poczty internetowej i numer telefonu, a także dane dotyczące samej spornej umowy: numer umowy i datę jej zawarcia. Konieczne jest również zamieszczenie treści oświadczenia. Aby było ono ważne, należy również je podpisać i zamieścić datę. Pamiętajmy, żeby „zmieścić” się w w/w terminie czternastodniowym od daty podpisania umowy.

Wszystkie kwestie związane z podejrzewanymi przez konsumentów nieprawidłowościami w umowach sprzedaży energii elektrycznej można skonsultować z powiatowymi rzecznikami praw konsumenta. Nad prawidłowością umów czuwa również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Regulacji Energetyki.

 

Dołącz do ogarniaczy i zadbaj o energię dla swojego domu i firmy. Formalności załatwimy za Ciebie !

Sprawdzamduże oszczedności

 

 

 

Ogarniamprad.pl
Ogarniamprad.pl

Powiązane wpisy


Opinie Klientów

Witajcie,

W ostatnich dniach zgłaszają się do nas Klienci biznesowi Enea w sprawie pisma, dotyczącego podwyżki cen energii.
Sprzedawca informuje w nim, że w związku z sytuacją rynkową podnosi stawkę za MWh z dniem 01.02.2020 r. (zdarzają się przypadki, że nawet do 470 zł/netto MWh w przypadku taryfy C11).

    Oczywiście nie możemy pozostać obojętni na tę sytuację i dlatego przygotowaliśmy kompleksową usługę ratowania "przyzwoitych cen".

Taryfa :
C11 - 353,85 zł/netto MWh,
C12 - Strefa I - 387,82 zł/netto MWh, Strefa II - 330,43 zł/netto MWh,
C12B - Strefa I - 373,02 zł/netto MWh, Strefa II - 277,3 zł/netto MWh,
C21 - 349,92 zł/netto MWh.

W czym pomagamy:

* Przygotujemy dla Ciebie wypowiedzenie zgodne z pismem jakie otrzymałeś, które wystarczy, że podpiszesz i wyślesz do Enea.
* Do końca okresu wypowiedzenia (najczęściej będzie to koniec kwietnia) pozostaniesz na obecnych cenach.
* Od 1 maja 2020 do końca 2021 r., będziesz mógł cieszyć się dobrą ceną energii z gwarancją jej niezmienności do końca kontraktu.

Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy a my zadzwonimy do Ciebie by pomóc załatwić sprawę szybko, bezpiecznie i skutecznie.

Do usłyszenia :)