Ogarniamprad.pl

Grupowe zakupy prądu przez gminy
Okiem eksperta5:05 min środa, 14.06.2017

Grupowe zakupy energii przez gminy

O ile początki uwolnionego rynku energii nie prezentowały się szczególnie dynamicznie, o tyle w ostatnich latach widać coraz większe zmiany w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o aktywność w zawieraniu tego rodzaju umów w ramach grupowego zakupu energii. Prym w tej kategorii wiodą gminy, które widząc udane przykłady takiej kooperacji (kilkusettysięczne oszczędności w budżecie) są bardziej niż kiedyś zainteresowane wchodzeniem w tego rodzaju grupy zakupowe.

Jedną z pierwszych gmin w Polsce, które zdecydowały się na taki zakup był Poznań, który pierwszą umowę TPA zawarł w roku 2011. Z powodzeniem takie działania kontynuowane są z udziałem innych, okolicznych gmin. Takich grup lokalnych jest coraz więcej. Wspomnijmy tylko o niektórych – to m.in.: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, gdyńska Grupa „Norda”, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Związek Gmin Śląska Opolskiego czy Bydgoska Grupa Zakupowa.

Grupa – Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot – założona w 2012 roku, w 2016 roku zrealizowała już czwarty grupowy zakup energii elektrycznej. Grupę tworzy 27 gmin. Dzięki uczestniczeniu w grupie udało się zredukować koszty ogólne zakupu energii o ok. 30%. Nie jest to jedyna grupa działająca na terenie Trójmiasta. Inny przykład tego rodzaju kooperatywy to Grupa „Norda”, z Gdynią na czele. W 2016 roku grupę tę tworzyło łącznie 26 zamawiających, z ponad dwoma tysiącami końcowych punktów odbioru.

W 2012 roku powstała grupa zakupowa Związek Gmin Śląska Opolskiego – w 2016 roku zainicjowano już piątą grupę, ze Strzelcami Opolskimi jako liderem. Grupa liczy 38 gmin. Kolejnym przykładem udanej współpracy gmin w ramach grupy zakupowej jest Bydgoska Grupa Zakupowa, która do końca czerwca 2017 r. realizuje następny, udany zakup energii dla ponad trzech tysięcy punktów poboru.

To tylko niektóre z coraz większej liczby grup, które decydują się na wspólne zakupy energii elektrycznej.

Umów TPA zawieranych grupowo jest coraz więcej. Można pokusić się o przeprowadzenie krótkiej analizy, która wskaże cechy charakterystyczne tego rodzaju zakupów.

Po pierwsze – nie ulega żadnej wątpliwości, że są opłacalne. Średnio oszczędza się ok. 25 % (i więcej) w porównaniu z wydatkami, które podmioty musiałyby wyasygnować, gdyby nie działały w grupie.

Grupa nie może być ani za mała, ani za duża. Średnio jest to od 10 do 30 podmiotów. Jeśli grupa jest mniejsza, wówczas uzyskana od sprzedawcy cena nie będzie zadowalająca, z kolei zbyt duża liczebność powoduje za duże „rozbicie” formalne (w grupie udział biorą gminy jako podmioty, ale zakup dotyczy wielu, różnych instytucji i obszarów działających w gminach – urzędów, szpitali, zakładów komunalnych, oświetlenia itp.). Zbyt wiele podmiotów nie jest także atrakcyjnym kontrahentem dla sprzedawcy, który może się obawiać, że sprzedaż będzie zbyt skomplikowana i w rezultacie, doprowadzić to może to za dużego poziomu ryzyka formalnego i finansowego.

Grupa wybiera sprzedawcę zgodnie z procedurami przetargowymi – zazwyczaj głównym kryterium jest cena.

Z roku na rok rośnie liczba zainteresowanych. Kolejne gminy oraz instytucje chętnie przystępują do organizowanej w swojej okolicy grupy zakupowej, gdy słyszały już np. o sukcesie poprzednich grup zakupowych. Samorządowcy, którzy już raz skorzystali z tego rodzaju transakcji w deklarują swój ponowny udział w kolejnych okresach.

Zazwyczaj grupy decydują się na zatrudnienie profesjonalnej firmy consultingowej przygotowującej od strony przedmiotowej – wszystkie kwestie związane z dokumentacją zakupu (w tym: rozliczenia, kwestie umowne, specyfikacje itp.). Jeśli więc jesteś przedstawicielem samorządu, który chce rozpocząć budowę grupy zakupowej lub poszukujesz partnera, który pomoże ci w poprowadzeniu kolejnej transakcji sprawdź Ogarniamprad.pl

Ogarniamprad.pl
Ogarniamprad.pl

Powiązane wpisy


Opinie Klientów