Ogarniamprad.pl

Jak możemy Ci pomóc?

Pytania i odpowiedzi

 1. 01.Jakiś czas temu zmieniłem swoje dane i nie zdążyłam ich jeszcze zmienić u obecnego Sprzedawcy. Nową umowę chciałabym jednak zawrzeć na nowe dane. Czy istnieje taka możliwość?

  Dane najlepiej zmienić przed zmianą Sprzedawcy. Najszybszym sposobem jest kontakt telefoniczny z infolinią obecnego sprzedawcy.
 2. 02.Mam umowę na czas określony. Umowa kończy mi się dopiero za rok, czy już teraz mogę zmienić sprzedawcę i podpisać umowę?

  Tak, Użytkownik jako Klient może podpisać nową umowę dotyczącą zmiany Sprzedawcy w każdej chwili. Jednak okres obowiązywania umowy z nowym Sprzedawcą następuje z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu obowiązującej umowy.
 3. 03.Jestem Klientem indywidualnym, kiedy otrzymam egzemplarz umowy do podpisu?

  Otrzymasz umowę w ciągu 2 dni roboczych od wysłania maila zwrotnego z informacją o zgodzie na podpisanie umowy.
 4. 04.Kiedy otrzymam maila z danymi Sprzedawcy, który wylicytował najniższą stawkę

  W ciągu najbliższych 24 godzin po zakończeniu aukcji otrzymasz informację o wylicytowanej cenie za MWh, opłacie handlowej oraz z danymi sprzedawcy, który wylicytował najniższą cenę. Jako Użytkownik firmowy otrzymasz także egzemplarz umowy do podpisu.
 5. 05.Co się stanie jeśli zapomnę wziąć udział w aukcji. Kto będzie moim Sprzedawcą energii elektrycznej?

  Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, Użytkownik po prostu pozostaje u swojego dotychczasowego Sprzedawcy, na jego aktualnych stawkach.
 6. 06.Czy otrzymam informację o zakończeniu okresu obowiązywania mojej umowy?

  Tak. Przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy, Użytkownik otrzymuję maila z przypomnieniem o zakończeniu okresu obowiązywania umowy oraz z aukcjami dostępnymi dla niego.
 7. 07.Po podpisaniu umowy, chciałbym zasięgnąć dodatkowych informacji np. czy proces zmiany Sprzedawcy przebiega poprawnie. Do kogo powinienem się zwrócić?

  Zespół Ogarniamprad.pl dba o prawidłowy przebieg procesu zmiany sprzedawcy, nawet po podpisaniu umowy, Użytkownik zawsze może się do nas zwrócić z pytaniem.
 8. 08.Co w przypadku gdy wyprowadzę się z mieszkania, które wynajmuję i będę chciał rozwiązać umowę, bo z warunków umowy jednoznacznie to nie wynika?

  W przypadku utraty prawa własności do lokalu (umowa najmu), umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. Należy wtedy złożyć wniosek o wypowiedzenie z określeniem powodu i przesłać do Sprzedawcy.
 9. 09.Czy jest możliwość ustalenia faktu czy licznik się nadaje czy też nie, przed zawarciem umowy?

  Jeśli Użytkowniku chciałbyś dowiedzieć się czy układ pomiarowy jest odpowiedni dla nowego sprzedawcy, należy skontaktować się z obecnym dystrybutorem i podać parametry układu. Bardzo rzadko zdarza się jednak konieczność jego wymiany.
 10. 10.Czy ponoszę jakieś koszty związane, ze zmianą sprzedawcy?

  Cały proces zmiany sprzedawcy jest bezpłatny. Ewentualne koszty mogą wynikać z konieczności, dostosowania układu pomiarowego przez dystrybutora.(zmiana licznika) – przy tym procesie  również zapewniamy wsparcie natomiast występuje on bardzo rzadko (na drodze wyjątku).
 11. 11.Czy Sprzedawcy biorący udział w aukcji są wiarygodni?

  Tak. Współpracujemy wyłącznie ze Sprzedawcami, którzy mają konkurencyjne ceny energii i przyjazne warunki umowy. To nasz priorytet.
 12. 12.Jakiś czas temu zmieniłam swoje dane i nie zdążyłam ich jeszcze zmienić u obecnego Sprzedawcy. Nową umowę chciałabym jednak zawrzeć na nowe dane. Czy istnieje taka możliwość?

  Dane najlepiej zmienić przed zmianą Sprzedawcy. Najszybszym sposobem jest kontakt telefoniczny na infolinią u obecnego Sprzedawcy.
 13. 13.Czy jest możliwość rezygnacji z umowy i w jakim czasie?

  Tak, istnieje możliwość rezygnacji z umowy, ustawowo w ciągu 14 dni.
 14. 14.Co w razie awarii prądu – do kogo będę musiał to zgłaszać?

  Usuwaniem awarii będzie nadal zajmował się Dystrybutor.
 15. 15.Jakie będą  pozostałe opłaty, takie jak: dystrybucyjna, abonamentowa, przejściowa, składnik stały i zmienny stawki sieciowej oraz stawka jakościowa?

  Opłaty te ustalone są przez dystrybutora i zgodnie z prawem energetycznym nie powinny wrosnąć po zmianie Sprzedawcy.
 16. 16.Czy po zmianie Sprzedawcy będę otrzymywać 2 rachunki za prąd?

  Po zmianie sprzedawcy i rozdzieleniu umów Użytkownik otrzymuje od nowego Sprzedawcy dwie faktury: a) Jedną za sprzedaż energii elektrycznej lub b) Drugą za dystrybucję
 17. 17.W jakim celu należy przesłać do ogarniamprad.pl skan faktury?

  Faktura potrzebna jest w celu weryfikacji danych wpisanych przez Użytkownika do systemu oraz uzyskania dodatkowych informacji do pomocnych w procesie zawarcia nowej umowy ze Sprzedawcą.
 18. 18.Mam umowę na czas określony. Umowa kończy mi się dopiero za rok, czy już teraz mogę zmienić sprzedawcę i podpisać umowę?

  Tak, Klient (i Użytkownik ogarniamprad.pl) może podpisać nową umowę dotyczącą zmiany Sprzedawcy w każdej chwili. Jednak okres obowiązywania umowy z nowym Sprzedawcą następuje z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu obowiązującej umowy.
 19. 19.Gdzie mogę znaleźć informację o okresie wypowiedzenia?

  Okres wypowiedzenia znajduję się w OWU (ogólne warunkach umowy) na obowiązującej umowie ze sprzedawcą. Informację o okresie wypowiedzenia można uzyskać także na infolinii podając konsultantowi swoje dane np. numer licznika, nr ewidencyjny.
 20. 20.Od kiedy może obowiązywać moja nowa umowa z przyszłym Sprzedawcą?

  Okres obowiązywania nowej umowy zależny jest od:
  1. okresu obowiązywania obecnej umowy. Jeśli umowa jest na czas określony wówczas nowa umowa może obowiązywać z pierwszym dniem miesiąca po zakończeniu obecnej umowy, jeśli jest na czas nieokreślony, Klient (i Użytkownik Ogarniamprad.pl) może zmienić sprzedawcę w każdej chwili
  2. okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest istotny, gdyż przyszły Sprzedawca musi w odpowiednim terminie zgłosić wypowiedzenie staremu Sprzedawcy. Zgodnie z URE proces zmiany sprzedawcy obejmuję pełne miesiące. Zakładając, że Klient (i Użytkownik Ogarniamprad.pl)podpiszę nową umowę 15 czerwca 2016 to zgodnie z okresem wypowiedzenia umowa może wejść w życie:
  Data podpisania umowy Okres wypowiedzenia Umowa może obowiązywać od ….
  15.06.2016 1 miesięczny 1.08.2016
  15.06.2016 3 miesięczny 1.10.2016
  15.06.2016 6 miesięczny 1.01.2016
 21. 21.W regulaminie lub umowie są zapisy które mnie zastanawiają i chciałbym je skonsultować zanim podpiszę umowę. Czy istnieje taka możliwość?

  Tak, jako Użytkownik zawsze możesz poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy podzielić się swoimi wątpliwościami. Postaramy się odpowiedzieć na pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Współpracujemy, z rzetelnymi Sprzedawcami którzy mają przyjazne warunki umowy więc z chęcią odpowiemy na każde pytanie.
 22. 22.Czy sam muszę wypowiedzieć umowę u obecnego dostawcy, czy ogarniamprad.pl robi to w moim imieniu?

  Nowy Sprzedawca na mocy Pełnomocnictwa, będącego częścią umowy sprzedaży, wypowie umowę kompleksową z obecnym Sprzedawcą oraz zawrze nową umowę dystrybucyjną.
 23. 23.Czy po podpisaniu umowy otrzymam swój egzemplarz umowy?

  Nowy Sprzedawca odeśle do Ciebie obustronnie podpisany egzemplarz umowy
 24. 24.Jestem Użytkownikiem indywidualnym, zapomniałem odpisać na maila dotyczącego zgody na podpisanie umowy, czy istnieje możliwość uczestnictwa w jeszcze jednej aukcji?

  Tak. Użytkowniku masz jeszcze jedną możliwość uczestnictwa w aukcji. Musisz jednak wysłać informację na maila z prośbą o odblokowanie dostępu do aukcji.
 25. 25.Jaki mam czas na podpisanie umowy?

  Jako Użytkownik indywidualny lub firmowy masz 3 dni robocze na podpisanie i przesłanie skanu umowy oraz wysłanie dwóch egzemplarzy umowy na adres przyszłego sprzedawcy.
 26. 26.Jestem Użytkownikiem indywidualnym, kiedy otrzymam egzemplarz umowy do podpisu?

  Jako Użytkownik indywidualny otrzymasz umowę w ciągu 2 dni roboczych od wysłania maila zwrotnego z informacją o zgodzie na podpisanie umowy.
 27. 27.Kiedy otrzymam maila z danymi Sprzedawcy, który wylicytował najniższą stawkę?

  W ciągu najbliższych 24 godzin po zakończeniu aukcji, Użytkownik otrzyma informację o wylicytowanej cenie za MWh, opłacie handlowej oraz danymi Sprzedawcy, który wylicytował najniższą cenę. Użytkownik firmowy otrzyma także egzemplarz umowy do podpisu.
 28. 28.Moje aukcję kończą się za 1 dzień, czy muszę do nich przystąpić

  Użytkownik po zakończeniu rejestracji nie ma obowiązku przystąpić od razu do aukcji. Może obserwować aukcję i jeśli zechce dołączyć.
 29. 29.Jak długo trwa aukcja?

  Standardowa aukcja trwa 6 dni. Przy każdej dostępnej aukcji znajduję się zegar odmierzający czas do zakończenia aukcji.
 30. 30.Zakończyłem proces rejestracji. Co należy zrobić by przystąpić do aukcji?

  W  zakładce „Moje aukcje” znajdują się dostępne aukcje . Aby uczestniczyć w licytacji należy zaznaczyć „Dołącz teraz”.  
 31. 31.Chciałbym dodać jeszcze jeden PPE (punkt poboru energii). Czy jest taka możliwość?

  Tak.  Aby dodać kolejny PPE należy przesłać informację o chęci dodania kolejnego PPE wraz że skanem faktury na adres mailowy kontakt@ogarniamprad.pl (dotyczy sytuacji w której Użytkownik zakończył proces rejestracji, jeśli jednak jest podczas procesu rejestracji ma taką możliwość w menu rejestracji "dodaj nowy punkt PPE")
 32. 32.Zakończyłem proces rejestracji, zauważyłem błąd w nazwie ulicy. Jak mogę go poprawić?

  Należy przesłać do ogarniamprad.pl informację mailową na adres kontakt@ogarniamprad.pl o zaistniałym błędzie.
 33. 33.Czy przesłanie faktury jest konieczne?

  Faktura jest potrzebna w celu weryfikacji danych wpisanych przez Użytkownika do systemu. Zatem odpowiedź brzmi - Tak. Dzięki temu wszystko może przebiegać prawidłowo.
 34. 34.W jakim celu muszę uzupełnić swoje zużycie?

  Sprzedawcy licytując ceny w dół walczą nie tylko o grupę Klientów ale także o wolumen, czyli wspólne zużycie energii elektrycznej lub gazu wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, którzy przystąpili do danej aukcji. Im wolumen jest wyższy tym sprzedawcy są bardziej skłonni wylicytować niższe ceny. Zużycie jest także ważne podczas sprawdzenia swojej oszczędności. Na jego podstawie, Użytkownik może sprawdzić swoją oszczędność.
 35. 35.Czy wszystkie dane muszę uzupełnić? Do czego posłużą dane osobowe?

  Każdy Użytkownik musi obowiązkowo uzupełnić dane zaznaczone gwiazdką „*”. Są to niezbędne dane potrzebne do identyfikacji Użytkownika w początkowym etapie przystąpienia do aukcji a w dalszej perspektywie do procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu.
 36. 36.Jak się zarejestrować na platformie?

  Na stronie głównej i niektórych podstronach znajduję się przycisk „Załóż darmowe konto” Należy kliknąć w ikonę oraz wpisać swój adres mailowy. Następnie wejść na swoją pocztę mailową, kliknąć w link aktywacyjny. Po zakończeniu rejestracji należy uzupełnić swoje konto w trzech krokach.
 37. 37.Czy Ogarniamprad.pl ma wpływ na ceny w naszych aukcjach?

  • Zespół Ogarniamprad.pl nie ma wpływu na wylicytowane ceny.
  • Naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowy przebieg procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
  • Zarówno po stronie Użytkownika jak i Sprzedawcy prądu oraz  gazu.
 38. 38.Czy jak zaproszę znajomych do aukcji to możemy uzyskać niższą cenę?

  Tak, im nas więcej tym sprzedawcy są bardziej skłonni „zawalczyć” o grupę Klientów obniżając tym samym cenę.
 39. 39.Dlaczego proponowane ceny przez Sprzedawców są tak niskie?

  Sprzedawcy za pośrednictwem platformy „starają się” o określoną grupę Klientów, która dołączyła do aukcji. Sprzedawcy konkurują obniżając ceny w dół podczas licytacji.
 40. 40.Czy sprzedawcy biorący udział w aukcji są wiarygodni?

  Tak, są wiarygodni. Ogarniamprad.pl czyli Operator platformy współpracuje wyłącznie ze sprzedawcami, którzy maja konkurencyjne ceny energii i przyjazne warunki umowy. Platforma on-line ma za zadanie tworzyć właśnie takie przyjazne Użytkownikowi środowisko. Wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to aby wszystko działało na przejrzystych zasadach a cały proces od rejestracji, przez aukcję i finalnie do zmiany sprzedawcy przebiegał bezpiecznie - od tego zależy nasza reputacja.
 41. 41.Chciałbym pomóc mojemu Tacie w rejestracji…

  Ciąg dalszy pytania:  Tata nie potrafi obsługiwać komputera. Czy sam mogę zarejestrować tatę na platformie? Odpowiedź: Tak, możesz pomóc Tacie przy rejestracji oraz całym procesie zmiany sprzedawcy. Tata musi jednak podpisać pełnomocnictwo na mocy którego możesz reprezentować Tatę na platformie on-line.
 42. 42.Czy rejestracja jest niezbędna, ile potrwa?

  Dzięki rejestracji uzyskasz unikalny profil dzięki, któremu możesz przystąpić do aukcji – rejestracja nie jest jednak zobowiązaniem do udziału w aukcji. Dane, które wprowadzasz są po to aby umożliwić rzetelną licytację sprzedawcom oraz bezpieczny przebieg procesu zmiany sprzedawcy. Proces wprowadzania danych rejestracyjnych nie powinien zająć więcej niż kilka minut. W razie problemów czy wątpliwości dostępna jest opcja rejestracji wspólnie z Operatorem.
 43. 43.Jak sprawdzić swoją oszczędność na energii lub gazie?

  Na stronie Ogarniamprad.pl znajduję się kalkulator, dzięki któremu każdy Użytkownik może sprawdzić swoją oszczędność. Wpisz odpowiednie dane dotyczące:
  • twojej taryfy,
  • opłaty handlowej,
  • zużycia,
  • trwania umowy
  • inne
  Kalkulator wyświetli informację czy możesz i ile możesz oszczędzić, czy otwarte są aukcje, które pasują do Twojego profilu i jak kształtowały się ceny w 3  aukcjach w przeszłości (takie archiwum aukcji), dowiesz się też ile udało się zaoszczędzić łącznie.
 44. 44.Kto może dołączyć do aukcji na platformie Ogarniamprad.pl?

  Użytkownikami platformy mogą być osoby i podmioty, które mają taryfy G, C lub B oraz taryfy gazowe W. Jako osoby decyzyjne rejestrują się a następnie dzięki wprowadzenie danych z faktury i umowy otrzymują informację o trwających aukcjach.
 45. 45.Jakie muszę mieć wydatki na prąd lub gaz, żeby uczestniczyć w aukcji?

  Jako Użytkownika nie obowiązują Cię żadne limity dotyczące wydatków czyli kwot jakie płacisz za energię lub gaz. Podstawowym wyznacznikiem jest grupa taryfowa, w której jesteś jako odbiorca. Mamy takie taryfy dla energii elektrycznej:
  • taryfy z grupy C
  • taryfy z grupy G
  • taryfy z grupy B
  A takie mamy dla gazu :
  • taryfy z grupy W
 46. 46.Czy platforma aukcyjna jest darmowa?

  Dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej i gazu, tj. osób, firm, instytucji, platforma aukcyjna jest darmowa. Operator platformy otrzymuje wynagrodzenie (prowizję z tytułu pośrednictwa) od sprzedawcy energii elektrycznej, który wygrał aukcję.

Opinie Klientów