Ogarniamprad.pl

Dla Sprzedawcy

infografika-platforma-on-line-ogarniamprad-pl

Zapraszamy do udziału, po stronie sprzedawców energii elektrycznej, w Grupowych Aukcjach Odwrotnych na zakup energii elektrycznej i gazu realizowanych na platformie Ogarniamprad.pl


Naszymi klientami są odbiorcy końcowi z grup taryfowych Cxx, Bxx i Gxx.


1. Co to jest Ogarniamprad.pl?
To innowacyjna platforma on-line umożliwiająca grupowe zakupy energii (elektrycznej i gazu) w ramach grupowych aukcji odwrotnych, tj. takich na których wystawiane są wspólne, profilowane pod kątem zużycia wolumeny energii odbiorców końcowych i licytowane w czasie rzeczywistym przez sprzedawców energii elektrycznej i gazu „w dół”. Umożliwia dopasowanie profili zużycia paczek energii elektrycznej do krzywych obciążeń sprzedawców przy uwzględnieniu dynamicznych cen na TGE. Stawia na jakość obsługi klientów. Została stworzona w celu ułatwienia zawierania transakcji zakupu i sprzedaży na zliberalizowanym rynku energii. Sprzedawcom energii oferuje wparcie w obszarach technologicznym, marketingowym i handlowym.

2. Jak działa Ogarniamprad.pl?
Podstawową funkcjonalnością platformy jest system grupowych aukcji odwrotnych, który polega na wirtualnym grupowaniu wolumenów zużycia energii elektrycznej, ich parametryzowaniu zgodnie z ustalonymi algorytmami i wystawianiu na internetowych, grupowych aukcjach odwrotnych w celu uzyskania tańszych (lub też bardziej korzystnych) ofert zakupu u zainteresowanych sprzedawców energii elektrycznej.
Operatorem systemu jest Ogarniamprad.pl sp. z o.o. Operator systemu nie oferuje we własnym imieniu sprzedaży energii elektrycznej i nie jest stroną transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzanych grupowych aukcji odwrotnych. Umożliwia jedynie pośrednictwo w zakupie i sprzedaży energii elektrycznej.

3. Jakie są warunki uczestnictwa w Grupowych Aukcjach Odwrotnych?
a) Zawarcie umowy na udział bezpośredni lub za pośrednictwem Operatora w grupowych aukcjach odwrotnych
b) Aktywacja indywidualnego konta sprzedawcy na platformie
c) Dołączanie do licytacji, samodzielnie lub za pośrednictwem Operatora.

4. Jakie są koszty uczestnictwa w Grupowych Aukcjach Odwrotnych?
Nie ma kosztów związanych z rejestracją
Do uzgodnienia model wypłaty prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży, promocji na platformie.

5. Jak się zarejestrować na platformie on-line?
Rejestracji sprzedawcy energii elektrycznej dokonuje Operator.

6. Jakie korzyści oferuje platforma ogarniamprad.pl?

+ DOSTĘP

do sparametryzowanych grup profilowych odbiorców końcowych w taryfach:  Cxx, Bxx(także dobowe profile zużycia) i Gxx

+ UCZESTNICTWO 

w licytacjach dużych wolumenów zużycia grup profilowych

+ TRANSPARENTNOŚĆ

przejrzystość transakcji zakupu i sprzedaży

+ KONKURENCYJNOŚĆ

licytacje to naturalne środowisko do konkurowania

+ ŁATWY I WYGODNY 

kanał komunikacji z przyszłymi klientami

 

 

Zapraszamy

Danuta Staniszewska

Prezes Zarządu Ogarniamprad.pl sp. z o.o.

logotyp-pomarańczowy

Ogarniamprad 4.0 Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las

kontakt@ogarniamprad.pl

tel. : +48 735 443 312


Opinie Klientów